Miljø i fokus

Tekstiltryk med miljøet i fokus

Miljø og klima er kernen i vores forpligtelse til ansvarlig produktion. 

Vi er bevidste om den betydelige indvirkning, vores industri har på miljøet. Derfor har vi en langsigtet vision om at inspirere en branchebred overgang til ansvarlige praksisser inden for tekstilproduktion og tryk. 

Hvert trin fra materialeudvælgelse til trykprocessen er designet med tanke på at minimere miljøpåvirkningen. Dette understreger vores dedikation til at integrere ansvarlighed i alle aspekter af vores virksomhed.

Vi prioriterer transparens og ansvarlighed over for vores kunder ved at informere om vores miljøpraksisser, skånsomme materialer og ansvarlige produktionsmetoder, og dermed styrker tilliden.

Hos NS System handler det ikke kun om at levere produkter, men om at etablere et partnerskab baseret på tillid, transparens og ansvarlighed.

Siden 2021 har vi kun benyttet strøm fremstillet af vindmøller.

Senest i 2026 skal alle firmabiler hos NS System være el-biler.

Vi går ind for køb-og-behold kulturen og giver livstidsgaranti på logotryk.

Vi er ISO14001:2015 certificeret og tager miljøledelse alvorligt.

Med logotryk fra NS System
får du livstidsgaranti

Med livstidsgaranti på logotryk er du sikret markedets absolut højeste kvalitet. Det betyder, logotrykket overlever tøjets levetid og altid fremstår skarpt, og du vil aldrig opleve krakelering af logo - heller ikke efter mange gange brug og vask. Garantien gælder for ElastoSoft og UltraFlex.

Se alle typer logotryk

Vi bidrager til et mere grønt miljø

Danmark redder jord | NS System bakker op om den vilde natur

Knivholt Skovrejsning

Ca. en femtedel af Danmarks dyre- og plantearter mangler levesteder, fordi der er mangel på skov. Dét skal der gøres noget ved, og derfor rejser Knivholt Hovedgård 6 hektar ny skov. Vi støtter op om projektet for hurtigere at kunne realisere skoven.

Danmark redder jord | Den vilde natur | NS System bakker op om projektet

Danmark redder jord

Ca. hver 5. dyre- og planteart er i fare for at forsvinde i Danmark, fordi kun 3% af vores skove består af vild natur. Den vilde natur er bosted for rigtig mange dyrearter og danner god grobund for de danske plantearter.

Hals Mose

Hals Mose | Genetablering af Hals Mose | Flere levesteder for dyr og planter | NS System støtter projektet

Mere vild natur = flere levesteder for dyr og planter. Flere levesteder er en nødvendighed, og derfor bakker vi op om et projekt i Hals – et projekt om at tilbagebringe 180 hektar mose, hvori dyre- og planteliv kan færdes.

FNs verdensmål

For at sikre vi gør en forskel for den verden vil lever i, har vi valgt at fokusere primært på FN´s verdensmål 12, men også 13, 14 og 15.

FNs verdensmål 12 | Ansvarlig forbrug og produktion | Fokus på holdbarhed for tekstiltryk | NS System

Ansvarlig forbrug og produktion

12

Hos NS System skal vi bevæge os imod kun at bruge bæredygtige og økologiske handelsvarer, som helt eller delvis kommer fra genbrug, både hvad angår tekstiler, men også vores råvarer til fremstilling af logotryk. Vi har fokus på holdbarhed, som skal sikre, at mindre bliver smidt væk, og vi genanvender alt vores papir, pap og plast.

FN Verdensmål 13 | Klimaindsats | Logotryk på tekstiler med fokus på miljø | NS System

Klimaindsats

13

Vi vil reducere vores Co2 udledning ved hjælp af vedvarende energi og afskaffe brændsel, og vi vil bruge vedvarende energi, som er Co2 neutral til alt, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil tage ansvar og gøre vores del. Vi har miljøet i fokus.

Livet i havet

14

FNs verdensmål 14 | Livet i havet | Vandbaserede farver til logotryk | NS System

Hos NS System arbejder vi hele tiden på at finde de råvarer, som giver den bedste kvalitet til vores produkter, og som er de bedste på markedet, når det kommer til at have mindst mulig effekt på miljøet. Vi bruger primært vandbaserede farver til at lave vores logotryk, og vi overholder selvfølgelig alle krav fra myndighederne om, hvad vi må udlede, så vi ikke skader livet i havet.

FNs verdensmål 15 | Livet på land | Tekstiltryk med fokus på miljø | NS System

Livet på land

15

Vi har konstant fokus på at arbejde med og finde nye råvarer, som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruger ikke skadelige kemikalier i vores produktion, og al vores strøm kommer fra danske vindmøller. Langt de fleste af vores logotryk er lavet med vandbaserede farver, og vi forsøger dermed at nedbringe vores indflydelse på jordens økosystem. Vi har altid miljøet i fokus, når vi udvikler.

Vi samarbejder med nogle af de største

Kontakt os