Tekstiltryk med miljøet i fokus

Man må gjøre så godt man kan, både som menneske og bedrift. Derfor har vi et brennende ønske om at våre trykk skal være så bærekraftige som mulig, og ta hensyn til mennesker og miljø.


Det er mye man kan gjøre for å oppnå dette. Produksjonen vår består av den mest moderne teknologien som har minimal påvirkning på naturen. Strømmen som vi bruker kommer kun fra en fornybar energikilde, og målet vår er at bilparken vår kun skal består av elbiler i løpet av 2026.
Vi er ett av Nordens 3 største trykkerier, og vi tar ansvar. For oss handler det ikke bare om å lage de beste produktene, men også om å unngå monotont og repetitivt arbeid for våre ansatte og sikre at alle har det bra og får en god lønn.


Med ansvar kommer også omtanke, omtanke for våre medmennesker, våre ansatte og miljøet, og sikre oss at vi arbeider med råvarer og lager produkter som ikke er skadelige for menneskene som arbeider med dem og de som bruker dem - med minst mulig påvirkning på miljøet.

Hva betyr dette?

– Vi har minst mulig avfall i produksjonen vår, og jobber hele tiden med å redusere det ytterligere
– Vi får sertifisert produktene der det gir mening for oss og kundene våre
– Vi reduserer forbruket av strøm og har f.eks. byttet alle lyskilder til LED
– Vi har en moderne maskinpark som bruker minst mulig strøm
– Vi jobber hele tiden med å redusere vannforbruket vårt, og gjenbruke vannet der det er mulig i produksjonen vår
– Vi har samarbeidspartnere – både leverandører og kunder – som bryr seg like mye om miljøet som oss
– Mange av produktene våre er allerede STANDARD 100 by OEKO-TEX® -sertifisert og overholder vedlegg 6, og vi jobber mot noen få MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
– Vi ønsker mindre CO2-utslipp, og bruker fra 2021 kun nøytral produsert kraft fra vindturbiner
– Senest i 2026 skal alle firmabilene våre kun være elbiler

NEI TAKK TIL KJØP OG KAST-KULTUR

Våre tekstiltrykk er på vei i én retning. Denne retningen går vekk fra kjøp og kast-kulturen. Dette betyr at vårt trykk med den beste holdbarheten holder hele levetiden til klærne, og at man ikke trenger å kaste klærne før tiden fordi trykket sprekker opp, revner, mister fargen etc. Gjentakende tester viser at vårt trykk overlever stoffet når det gjelder holdbarhet, og at vi kan garantere dette n¨r du kjøper ElastoSoft og UltraFlex.


faglighed

Knivholt Skogplanting

Ca. en femtedel av Danmarks dyre- og plantearter mangler leveområder fordi det er mangel på skog. Det må det gjøres noe med, og derfor reiser Knivholt Hovedgård 6 hektar med ny skog. Vi støtter prosjektet for å kunne realisere skogen raskere.

Les mer om Knivholt Skogplanting

nemt

Danmark redder land

Ca. hver 5. dyre- og planteart står i fare for å dø ut i Danmark fordi kun 3 % av skogene våre består av vill natur. Den ville naturen er hjemsted for mange dyrearter og danner en god grobunn for de danske planteartene.

Les mer om Danmark redder land

miljø

Myr i Hals

Mer vill natur = flere leveområder for dyr og planter. Flere naturtyper er en nødvendighet, og derfor støtter vi et prosjekt i Hals – et prosjekt for å bringe tilbake 180 hektar myr, som dyre- og planteliv kan bevege seg i.

Les mer om prosjektet i Hals

Verdensmålene og NS System

For at sikre at vi gjør en forskjell for den verden vi lever i har vi valgt å fokusere hovedsakelig på FNs verdensmål 12, men også 13, 14 og 15.

FNs verdensmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon

Hos NS System skal vi bevege oss mot å kun bruke bærekraftige og økologiske handelsvarer, som helt eller delvis kommer fra gjenbruk, både når det gjelder tekstiler og våre råvarer til fremstilling av logotrykk. Vi har fokus på holdbarhet, som skal sikre mindre avfall, og vi gjenbruker alt vårt papir, papp og plast.


Vårt mål:

Senest i 2026 skal minimum 50 % av de varene vi kjøper være helt eller delvis fremstilt av gjenbruksmaterialer.
Vi skal senest i 2030 kunne gjenbruke 90 % av alle våre råvarer. Vi ønsker å sikre at råvarene vi bruker ikke inneholder kjente skadelige stoffer, og vi vil jobbe tett med partnere innen sirkulær gjenbruk så vel som råvareleverandører, og arbeide med å produsere produkter som kan gjenbrukes. Vi vil, i samarbeid med gjenbruksfirmaer, sikre at vårt avfall, feil osv. blir gjenbrukt og får nytt liv.


FNs verdensmål 13, klima innsats

Vi vil redusere våre CO2-utslipp ved hjelp av vedvarende energi og avskaffe brensel. Vi vil bruke fornybar energi som er Co2-nøytral, der dette er mulig. Vi vil ta ansvar og gjøre vår del.


Vårt mål:

Vi skal senest i 2022 bruke fornybar CO2 nøytral energi i produksjonen, samt til oppvarming. Det vil vi sikre ved å kun bruke strøm fra danske vindmøller og ha nye og energieffektive varmepumper til å varme opp bedriften, og en nyere maskinpark.
Alle firmabiler skal senest i 2026 være elbiler.

FNs verdensmål 14, livet i havet

Hos NS System arbeider vi kun med råvarer som ikke er skadelige for livet i vannet. Vi bruker hovedsakelig vannbasert farge til å produserer transfer med, og vi slipper ikke ut forurenset vann som kan være skadelig for livet i havet.


Vårt mål:

Våre farger skal senest i 2026 være biologisk nedbrytbare. Den fargen vi produserer logoer med, skal kunne nedbrytes i f.eks. avfallsvann fra vaskemaskiner, så den ikke belaster vannmiljøet og ikke forurenser vannet og havene.
Vi skal senest i 2026 ha redusert vårt vannforbruk med 25 %.

FNs verdensmål 15, livet på land

Vi arbeider kun med råvarer som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruker ikke skadelige kjemikalier og slipper ikke ut forurensing. Vi bruker hovedsakelig vannbasert farge til å produsere transfer med. Dermed har vi ingen negativ påvirkning på jordens økosystem.


Vårt mål:

Vi skal senest i 2030 gjenbruke 90 % av alle våre råvarer.
Vi skal senest i 2026 støtte minimum et prosjekt i Norden, som bidrar til å bremse CO2-utslipp. Vi vil her følge med på hvilke muligheter som finnes for å bremse Co2-utslippene og dermed minske forurensning i atmosfæren. Det kan f.eks. være å plante nye trær i sumpområder i Norden og lignende.