Miljø i fokus

Tekstiltrykk med miljøet i fokus

Miljø og klima er kjernen i vårt engasjement for ansvarlig produksjon.

Vi er klar over den betydelige innvirkningen vår bransje har på miljøet. Derfor har vi en langsiktig visjon om å inspirere til en bransjeomfattende overgang til ansvarlig praksis innen tekstilproduksjon og trykking.

Hvert trinn fra materialvalg til utskriftsprosessen er utformet med minimert miljøpåvirkning i tankene. Dette understreker vår dedikasjon til å integrere ansvarlighet i alle aspekter av vår virksomhet.

Vi prioriterer åpenhet og ansvarlighet overfor våre kunder ved å informere om vår miljøpraksis, skånsomme materialer og ansvarlige produksjonsmetoder, og dermed styrke tilliten.

Hos NS System handler det ikke bare om å levere produkter, det handler om å etablere et partnerskap basert på tillit, åpenhet og ansvarlighet.

Siden 2021 har vi kun brukt strøm produsert av vindturbiner.

Senest i 2026 skal alle firmabiler hos NS System være elbiler.

Vi er for kjøp-og-behold-kulturen og gir livstidsgaranti på logotrykk.

Vi er ISO14001:2015-sertifisert og tar miljøledelse på alvor.

Med logotrykk fra NS System
du får livstidsgaranti

Med livstidsgaranti på logotrykk er du garantert den absolutt høyeste kvaliteten på markedet. Dette betyr at logotrykket vil overleve plaggets levetid og alltid se skarpt ut, og du vil aldri oppleve sprekker i logoen - selv etter mange ganger med bruk og vask. Garantien gjelder for ElastoSoft og UltraFlex.

Se alle typer logotrykk

Vi bidrar til et grønnere miljø

__wf_reserved_arv

Knivholt skogplanting

__wf_reserved_arv

Omtrent en femtedel av Danmarks dyre- og plantearter mangler habitat fordi det er mangel på skog. Dette må gjøres, og det er grunnen til at Knivholt Hovedgård hever 6 hektar ny skog. Vi støtter prosjektet for å realisere skogen raskere.

__wf_reserved_arv

Danmark redder land

__wf_reserved_arv

Omtrent en av fem dyre- og plantearter står i fare for å forsvinne i Danmark, fordi bare 3% av skogene våre består av vill natur. Den ville naturen er hjemsted for mange dyrearter og gir et godt grobunn for de danske planteartene.

Hals Mose

__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Mer vill natur = flere habitater for dyr og planter. Flere habitater er en nødvendighet, og derfor støtter vi et prosjekt i Hals — et prosjekt for å restaurere 180 hektar myr der dyre- og plantelivet kan bevege seg.

FNs bærekraftsmål

For å sikre at vi gjør en forskjell for verden vi lever i, har vi valgt å fokusere primært på FNs bærekraftsmål 12, men også 13, 14 og 15.

__wf_reserved_arv

Ansvarlig forbruk og produksjon

__wf_reserved_arv

12

Hos NS System må vi gå mot å bruke bare bærekraftige og økologiske handelsprodukter som helt eller delvis kommer fra resirkulering, både når det gjelder tekstiler, men også våre råvarer til produksjon av logotrykk. Vi fokuserer på bærekraft, som er å sikre at mindre blir kastet, og vi resirkulerer alt papir, papp og plast.

__wf_reserved_arv

Stoppe klimaendringene

__wf_reserved_arv

13

Vi skal redusere CO2-utslippene våre ved å bruke fornybar energi og eliminere drivstoff, og vi vil bruke fornybar energi som er CO2-nøytral til alt som kan gjøres. Vi vil ta ansvar og gjøre vår del. Vi fokuserer på miljøet.

Livet i havet

__wf_reserved_arv

14

__wf_reserved_arv

Hos NS System jobber vi kontinuerlig med å finne de råvarene som gir best kvalitet til produktene våre og som er de beste på markedet når det gjelder å ha minst mulig innvirkning på miljøet. Vi bruker hovedsakelig vannbaserte farger for å lage logotrykkene våre, og selvfølgelig overholder vi alle myndighetenes krav til hva vi har lov til å utlede, slik at vi ikke skader livet i havet.

__wf_reserved_arv

Livet på land

__wf_reserved_arv

15

Vi fokuserer hele tiden på å jobbe med og finne nye råvarer som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruker ikke skadelige kjemikalier i vår produksjon, og all vår kraft kommer fra danske vindturbiner. De aller fleste logotrykkene våre er laget med vannbaserte farger, og vi prøver å redusere vår innvirkning på jordens økosystem. Vi har alltid miljøet i tankene når vi utvikler oss.

Vi samarbeider med noen av de største

Kontakt oss__wf_reserved_arv