Bærekraftig produksjon
Det grønne valg
Grønn omtanke

Tekstiltrykk med miljøet i fokus

Som et av de markedsledende tekstiltrykkeriene i Skandinavia er det vår plikt at gjøre så godt vi kan. Dette gjelder også bruk av våre ressurser, der ambisjonen er at være en rollemodell med en bærekraftig produksjon, med omtanke for både miljø og mennesker. 


Vår produksjon bruker derfor den mest moderne teknologien, som etterlater et minimalt avtrykk på naturen. Strømmen vi bruker stammer kun fra en fornybar energikilde, og vi har et mål om at alle våre biler skal være elbiler i løpet av 2026. 


Dette er noe av det vi gjør hver dag for å bli mer miljøvennlige. 

Bærekraftig produksjon NS System

Som et av Nordens 3 største trykkerier for tekstiler, tar vi ansvar og leder an. Dette gjelder både i forhold til å lage de beste produktene, avlaste medarbeiderne for ensidig gjentagende arbeide, sikre at alle har det godt, og at alle får en rimelig lønn. Vi vil selv lede an og sikre, at vi produserer bærekraftig.


Det viktigste for oss er at vi arbeider med råvarer og lager produkter som ikke er skadelige for menneskene som arbeider med dem, eller de som bruker dem, og som ikke skader miljøet.

Vi ønsker å fjerne bruk-og-kast-mentaliteten. Med våre produkter sikrer vi at tekstilene ikke kasseres på grunn av at logoen på tekstilene går i stykker. 

Hva betyr dette?

- Vi har så lite avfall som mulig i vår produksjon og arbeider kontinuerlig med å redusere dette enda mer.

- Vi får sertifisert alle produkter, ettersom dette gir mening for oss og våre kunder.

- Vi reduserer vårt forbruk av strøm og har f.eks. skiftet alle lyskilder til LED. Vi har en meget moderne maskinpark, som er energieffektiv.

- Vi arbeider hele tiden med å redusere vårt vannforbruk og gjenbruker vannet der det er mulig i vår produksjon.

- Vi har partnere, både leverandører og kunder, som er like opptatt av miljø som vi er.

- Svært mange av våre produkter er allerede Oeko-Tex 100-sertifisert og oppfyller Annex 6. 

- Vi arbeider mot å få MADE IN GREEN by Oeko-Tex, som verifiserer at produktene ikke inneholder skadelige stoffer, og at produktene er fremstilt ved hjelp av bærekraftige prosesser og under ordentlige arbeidsforhold.

- Vi ønsker å bidra til mindre CO2-utslipp og dermed også kjøre grønnere. Vår produksjon kjører fra 2021, utelukkende på nøytralt fremstilt strøm fra danske vindmøller, og vi skal senest i 2026 kun ha elbiler som firmabiler.


Verdensmålene og NS System

For at sikre at vi gjør en forskjell for den verden vi lever i har vi valgt å fokusere hovedsakelig på FNs verdensmål 12, men også 13, 14 og 15.

FNs verdensmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon:

Hos NS System skal vi bevege oss mot å kun bruke bærekraftige og økologiske handelsvarer, som helt eller delvis kommer fra gjenbruk, både når det gjelder tekstiler og våre råvarer til fremstilling av logotrykk. Vi har fokus på holdbarhet, som skal sikre mindre avfall, og vi gjenbruker alt vårt papir, papp og plast.


Vårt mål:

Senest i 2026 skal minimum 50 % av de varene vi kjøper være helt eller delvis fremstilt av gjenbruksmaterialer.

Vi skal senest i 2030 kunne gjenbruke 90 % av alle våre råvarer. Vi ønsker å sikre at råvarene vi bruker ikke inneholder kjente skadelige stoffer, og vi vil jobbe tett med partnere innen sirkulær gjenbruk så vel som råvareleverandører, og arbeide med å produsere produkter som kan gjenbrukes. Vi vil, i samarbeid med gjenbruksfirmaer, sikre at vårt avfall, feil osv. blir gjenbrukt og får nytt liv.

FNs verdensmål 13, klima innsats:

Vi vil redusere våre CO2-utslipp ved hjelp av vedvarende energi og avskaffe brensel. Vi vil bruke fornybar energi som er Co2-nøytral, der dette er mulig. Vi vil ta ansvar og gjøre vår del.


Vårt mål:

Vi skal senest i 2022 bruke fornybar CO2 nøytral energi i produksjonen, samt til oppvarming. Det vil vi sikre ved å kun bruke strøm fra danske vindmøller og ha nye og energieffektive varmepumper til å varme opp bedriften, og en nyere maskinpark.

Alle firmabiler skal senest i 2026 være elbiler.

FNs verdensmål 14, livet i havet:

Hos NS System arbeider vi kun med råvarer som ikke er skadelige for livet i vannet. Vi bruker hovedsakelig vannbasert farge til å produserer transfer med, og vi slipper ikke ut forurenset vann som kan være skadelig for livet i havet.


Vårt mål:

Våre farger skal senest i 2026 være biologisk nedbrytbare. Den fargen vi produserer logoer med, skal kunne nedbrytes i f.eks. avfallsvann fra vaskemaskiner, så den ikke belaster vannmiljøet og ikke forurenser vannet og havene.

Vi skal senest i 2026 ha redusert vårt vannforbruk med 25 %.

FNs verdensmål 15, livet på land:

Vi arbeider kun med råvarer som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruker ikke skadelige kjemikalier og slipper ikke ut forurensing. Vi bruker hovedsakelig vannbasert farge til å produsere transfer med. Dermed har vi ingen negativ påvirkning på jordens økosystem.


Vårt mål:

Vi skal senest i 2030 gjenbruke 90 % av alle våre råvarer.

Vi skal senest i 2026 støtte minimum et prosjekt i Norden, som bidrar til å bremse CO2-utslipp. Vi vil her følge med på hvilke muligheter som finnes for å bremse Co2-utslippene og dermed minske forurensning i atmosfæren. Det kan f.eks. være å plante nye trær i sumpområder i Norden og lignende.