Miljö i fokus

Textiltryck med miljön i fokus

Miljö och klimat är kärnan i vårt engagemang för ansvarsfull produktion.

Vi är medvetna om den betydande inverkan vår bransch har på miljön. Därför har vi en långsiktig vision att inspirera till en branschövergripande övergång till ansvarsfulla metoder inom textilproduktion och tryckning.

Varje steg från materialval till tryckprocess är utformat med minimerad miljöpåverkan i åtanke. Detta understryker vårt engagemang för att integrera ansvarsskyldighet i alla aspekter av vår verksamhet.

Vi prioriterar transparens och ansvarsskyldighet gentemot våra kunder genom att informera om vår miljöpraxis, skonsamma material och ansvarsfulla produktionsmetoder, vilket stärker förtroendet.

På NS System handlar det inte bara om att leverera produkter, det handlar om att etablera ett partnerskap baserat på förtroende, transparens och ansvarsskyldighet.

Sedan 2021 har vi endast använt el producerad av vindkraftverk.

Senast 2026 ska alla tjänstebilar på NS System vara elbilar.

Vi är för köp-och-håll-kulturen och ger livstidsgaranti på logotyptryck.

Vi är ISO14001:2015 certifierade och tar miljöledning på allvar.

Med logotyptryck från NS System
får du livstidsgaranti

Med livstidsgaranti på logotyptryck garanteras du absolut högsta kvalitet på marknaden. Detta innebär att logotyptrycket kommer att överleva plaggets livslängd och alltid se skarpt ut, och du kommer aldrig att uppleva sprickor - även efter många gånger av användning och tvätt. Garantin gäller för ElastoSoft och UltraFlex.

Se alla typer av logotyptryck

Vi bidrar till en grönare miljö

__wf_reserverad_ärva

Knivholtbeskogning

__wf_reserverad_ärva

Ungefär en femtedel av Danmarks djur- och växtarter saknar livsmiljö på grund av brist på skog. Detta måste göras, varför Knivholt Hovedgård tar upp 6 hektar ny skog. Vi stöder projektet för att förverkliga skogen snabbare.

__wf_reserverad_ärva

Danmark räddar mark

__wf_reserverad_ärva

Ungefär en av fem djur- och växtarter riskerar att försvinna i Danmark, eftersom endast 3% av våra skogar består av vild natur. Den vilda naturen är hem för många djurarter och ger en bra grogrund för de danska växtarterna.

Hals Mose

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Mer vild natur = fler livsmiljöer för djur och växter. Fler livsmiljöer är en nödvändighet, varför vi stöder ett projekt i Hals — ett projekt för att återställa 180 hektar kärr där djur- och växtliv kan röra sig.

FN:s globala målen

För att säkerställa att vi gör skillnad för världen vi lever i har vi valt att fokusera främst på FN:s globala mål 12, men också 13, 14 och 15.

__wf_reserverad_ärva

Hållbar konsumtion och produktion

__wf_reserverad_ärva

12

På NS System måste vi gå mot att endast använda hållbara och ekologiska handelsprodukter som helt eller delvis kommer från återvinning, både vad gäller textilier, men också våra råvaror för produktion av logotryck. Vi fokuserar på hållbarhet, vilket är att se till att mindre slängs, och vi återvinner allt vårt papper, kartong och plast.

__wf_reserverad_ärva

Bekämpa klimatförändringarna

__wf_reserverad_ärva

13

Vi kommer att minska våra koldioxidutsläpp med förnybar energi och eliminera bränsle, och vi kommer att använda förnybar energi som är koldioxidneutral för allt som kan göras. Vi tar ansvar och gör vår del. Vi fokuserar på miljön.

Hav och marina resurser

__wf_reserverad_ärva

14

__wf_reserverad_ärva

På NS System arbetar vi ständigt med att hitta de råvaror som ger bästa kvalitet för våra produkter och som är bäst på marknaden när det gäller att ha minst miljöpåverkan. Vi använder främst vattenbaserade färger för att göra våra logotryck, och naturligtvis följer vi alla myndigheternas krav på vad vi får härleda, så att vi inte skadar marint liv.

__wf_reserverad_ärva

Ekosystem och biologisk mångfald

__wf_reserverad_ärva

15

Vi fokuserar ständigt på att arbeta med och hitta nya råvaror som inte är skadliga för livet på land. Vi använder inte skadliga kemikalier i vår produktion och all vår kraft kommer från danska vindkraftverk. De allra flesta av våra logotryck är gjorda i vattenbaserade färger, och vi försöker minska vår påverkan på jordens ekosystem. Vi har alltid miljön i åtanke när vi utvecklas.

Vi samarbetar med några av de största

Kontakta oss__wf_reserverad_ärva