Persondatapolitik

Databeskyttelse hos NS System A/S

Denne fortrolighedspolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere NS Systems brug af de oplysninger du stiller til rådighed, når du kommunikerer med og handler hos NS System A/S. Fortrolighedspolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for NS Systems måde at behandle data på.

Oplysninger vi indsamler

Når der indgås aftaler med NS System registrerer vi de nødvende kundeoplysninger for at kunne håndterer ordren. Det være sig navn, adresse og telefonnummer på virksomhed samt e-mail på virksomhed og/eller kontaktperson. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1 i den generelle EU persondataforordning.

Ved registreringen kan du ligeledes give samtykke til at vi informerer dig om produkter og services via e-news. Hvis du ikke tidligere har modsat dig at vi bruger personlige oplysninger (e-mail) til markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive til os på: support@nssystem.com

Personoplysninger modtaget fra kunder slettes senest 6 år efter sidste kontakt, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring. Medmindre det er i strid med lovbestemte krav til opbevaring kan du til enhver tid anmode om sletning af dine personlige data, så længe vi ikke har brug for dataene til at gennemførelse af en aftale med dig.

Som led i uddannelse af medarbejderne i vores kundeservice, ønsker vi at optage telefonsamtaler. Der gøres opmærksom på at en samtale vil blive optaget, og i henhold til lovgivning er det muligt at afslå optagelse (tryk 3). Telefonsamtaler hvor der er samtykke til optagelse opbevares i maksimalt 3 måneder. Som med øvrige personlige data, kan et samtykke til enhver tid trækkes tilbage, hvorefter vi sletter samtalen.

Vi udsender spørgeundersøgelser og bruger oplysningerne til at forbedre vores services og produkter. Ønsker du ikke at deltage i disse undersøgelser, kan du fravælge det via et link i bunden af spørgeundersøgelsen. Persondata bliver anonymiseret efter 3 års inaktivitet fra deltageren. De anonymiserede data vil blive opbevaret til statistiske formål. Efter anmodning vil persondata blive anonymiseret inden for 30 dage, mens kommentarer og svar på opfølgende spørgsmål slettes senest 60 dage efter, vi har modtaget henvendelsen.

Sikkerhed og teknik

NS System træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Herunder benytter vi sikre forbindelser (HTTPS, VPN o.l.) til al online kommunikation.

Hvem deler vi oplysninger med

For at servicere vores kunder udveksler vi personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Personoplysninger vil videregives til øvrige databehandlere i forbindelse med drift af vores IT-systemer, hosting af vores webshop, ved anvendelse af ekstern fragtmand samt ved anden samhandel/interaktion med samarbejdspartnere, hvor dette findes nødvendigt for at overholde lovgivning eller for at yde en ønsket service.

Denne proces kan medføre, at der sendes personlige oplysninger over internationale grænser. Vi har imidlertid taget passende skridt til at sikre samme beskyttelsesniveau i forbindelse med databehandlingen i disse lande, som er gældende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Oplysninger videregives kun i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forhold til ovenstående.

Links

NS System's hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at NS System ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at NS System derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til disse hjemmesider. Derudover godkender NS System ikke noget produkt eller nogen service som optræder på tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.

Meddelelse om ændringer

Hvis vi beslutter at foretage ændringer i vores politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, vil disse ændringer blive placeret på vores hjemmeside.

Kontakt os