miljøet i fokus
miljøet i fokus
miljøet i fokus
miljøet i fokus

Tekstiltryk med miljøet i fokus

Man bør gøre det bedste, man kan – som menneske såvel som virksomhed. Derfor har vi et brændende ønske om, at vores tryk skal være så bæredygtige som muligt og have tanke på mennesker og miljø. Vi har miljøet i fokus.


Der er mange knapper, der kan skrues på, for at opnå dette. Vores produktion består f.eks. af den mest moderne teknologi, som sætter et minimalt aftryk på naturen. Den strøm, vi bruger, stammer udelukkende fra en vedvarende energikilde, og vi har en målsætning om, at vores vognpark skal bestå udelukkende af eldrevne biler i løbet af 2026. Som et af nordens 3 største tekstiltrykkerier tager vi ansvar. Det handler ikke kun om at lave de bedste produkter, men i særdeleshed også om at aflaste medarbejderne for ensidigt gentagende arbejde, at sikre at alle har det godt, og at alle får en rimelig løn, er i særdeleshed også en vigtig faktor for os.


Med ansvar følger omtanke – omtanke for vores medmennesker, vores ansatte og miljøet – og sikre os, at vi arbejder med råvarer og laver produkter, som ikke er skadelige for de mennesker, der arbejder med dem, bruger dem og skader miljøet på mindst mulig vis.


Hvad betyder det så...

- Vi har så lidt spild som muligt i vores produktion, og arbejder kontinuerligt på at nedbringe det yderligere
- Vi får certificeret de produkter, hvor det giver mening for os og vores kunder
- Vi reducerer vores forbrug af strøm og har f.eks. skiftet alle lyskilder til LED
- Vi har en moderne maskinpark, som bruger så lidt strøm som muligt
- Vi arbejder hele tiden på at reducere vores vandforbrug, og genbruger vandet, hvor det er muligt i vores produktion
- Vi har partnere – såvel leverandører som kunder – som går lige så meget op i miljøet, som vi gør
- Vi ønsker mindre Co2-udledning, og kører fra 2021 kun på neutralt fremstillet strøm fra vindmøller
- Senest i 2026 skal alle vores firmabiler udelukkende være elbiler
- Rigtig mange af vores produkter er allerede STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificeret og opfylder Appendix 6, og vi arbejder henimod af få MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

KØB OG SMID VÆK KULTUR – NEJ TAK

Vores tekstiltryk er på vej i én retning. En retning væk fra køb og smid væk kulturen. Det betyder, at vores tryk med bedst holdbarhed, holder tøjets levetid ud, og at man ikke skal kassere tøjet inden endt levetid, fordi trykket krakelerer, revner, mister farven el.lign. Gentagende tests viser, at vores tryk vinder over tekstilet, når det kommer til holdbarhed, og vi stiller det derfor som garanti, når du køber ElastoSoft og UltraFlex.

miljøet i fokus

knivholt skovrejsning

Ca. en femtedel af Danmarks dyre- og plantearter mangler levesteder, fordi der er mangel på skov. Dét skal der gøres noget ved, og derfor rejser Knivholt Hovedgård 6 hektar ny skov. Vi støtter op om projektet for hurtigere at kunne realisere skoven.

Læs mere om Knivholt Skovrejsning

miljøet i fokus

Danmark redder jord

Ca. hver 5. dyre- og planteart er i fare for at forsvinde i Danmark, fordi kun 3% af vores skove består af vild natur. Den vilde natur er bosted for rigtig mange dyrearter og danner god grobund for de danske plantearter.

Læs mere om Danmark redder jord

miljøet i fokus

Mose i Hals

Mere vild natur = flere levesteder for dyr og planter. Flere levesteder er en nødvendighed, og derfor bakker vi op om et projekt i Hals – et projekt om at tilbagebringe 180 hektar mose, hvori dyre- og planteliv kan færdes.

Læs mere om projektet i Hals

Verdensmålene og NS System

For at sikre vi gør en forskel for den verden vil lever i, har vi valgt at fokusere primært på FN´s verdensmål 12, men også 13, 14 og 15.

FN´s verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion

Hos NS System skal vi bevæge os imod kun at bruge bæredygtige og økologiske handelsvarer, som helt eller delvis kommer fra genbrug, både hvad angår tekstiler, men også vores råvarer til fremstilling af logotryk. Vi har fokus på holdbarhed, som skal sikre, at mindre bliver smidt væk, og vi genbruger alt vores papir, pap og plast.


Vores mål:

Senest i 2026 skal minimum 50% af de varer vi køber være helt eller delvist fremstillet af genbrugsmaterialer.

Vi skal senest i 2030 kunne genbruge 90% af alle vore råvarer. Vi har miljøet i fokus og vi vil sikre, at de råvarer vi bruger ikke indeholder kendte skadelige stoffer, og vi vil i tæt samarbejde med partnere inden for cirkulær genbrug samt råvareleverandører arbejde på at fremstille råvarer, som kan genbruges. Vi vil i samarbejde med genbrugsfirmaer sikre, at vores spild, fejl osv. bliver genbrugt og får nyt liv.

FN´s verdensmål 13, klima indsats:

Vi vil reducere vores Co2 udledning ved hjælp af vedvarende energi og afskaffe brændsel, og vi vil bruge vedvarende energi, som er Co2 neutral til alt, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil tage ansvar og gøre vores del. Vi har miljøet i fokus.


Vores mål:

Vi skal senest i 2022 bruge vedvarende Co2 neutral energi til at producere med samt til opvarmning. Det vil vi sikre ved, at kun bruge strøm fra danske vindmøller og have nye og energi-effektive varmepumper til at varme virksomheden op med samt nyere maskinpark.

Alle firmabiler skal senest i 2026 være i el-biler.

FN´s verdensmål 14, livet i havet:

Hos NS System arbejder vi hele tiden på at finde de råvarer, som giver den bedste kvalitet til vores produkter, og som er de bedste på markedet, når det kommer til at have mindst mulig effekt på miljøet.

Vi bruger primært vandbaserede farver til at lave vores logotryk, og vi overholder selvfølgelig alle krav fra myndighederne om, hvad vi må udlede, så vi ikke skader livet i havet.


Vores mål:

Vores farver skal senest i 2026 være bionedbrydelige. Den farve vi producerer logoer med, skal kunne nedbrydes i f.eks. spildevand fra vaskemaskiner, så den ikke belaster vandmiljøet unødigt og ikke forurener vandet og havene.

Vi skal senest i 2026 have reduceret vores vandforbrug med 25%.

FN´s verdensmål 15, livet på land:

Vi har konstant fokus på at arbejde med og finde nye råvarer, som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruger ikke skadelige kemikalier i vores produktion, og al vores strøm kommer fra danske vindmøller. Langt de fleste af vores logotryk er lavet med vandbaserede farver, og vi forsøger dermed at nedbringe vores indflydelse på jordens økosystem. Vi har altid miljøet i fokus, når vi udvikler.


Vores mål:

Vi skal senest i 2030 genbruge 90% af alle vores råvarer.

Vi skal senest i 2026 støtte minimum et projekt i Norden, som hjælper til at binde Co2 forureningen. Vi vil her følge med i, hvilke muligheder der findes, som kan binde luftens Co2 forurening og derved mindske Co2 forureningen i atmosfæren. Det kan være sumpområder i Norden, sikre, at der bliver plantet nye træer og lignende.