BÆREDYGTIG PRODUKTION
det grønne valg
grøn omtanke

Tekstiltryk med miljøet i fokus

Som en af de markedsledende tekstiltrykkerier i Skandinavien er det os magtpåliggende at gøre det bedste, vi kan. Det gælder også, når det kommer til at bruge vores ressourcer til at være frontløber med en bæredygtig produktion, der har omtanke for både miljø og mennesker.


Det er blot nogle af de konkrete indsatser, vi hver dag arbejder på at forbedre for miljøets skyld. 

Vores produktion benytter sig derfor af den mest moderne teknologi, der sætter et minimalt aftryk på naturen. Den strøm, vi bruger, stammer udelukkende fra en vedvarende energikilde, og vi har en målsætning om, at hele vores vognpark skal bestå af eldrevne biler i løbet af 2026.

Bæredygtig produktion NS System

Som et af Nordens 3 største trykkerier til tekstiler, tager vi ansvar og går forrest. Dette gælder ikke bare at lave de bedste produkter, aflaste medarbejderne for ensidigt gentagende arbejde, sikre at alle har det godt, og at alle får en rimelig løn. Vi vil selv gå forrest, og sikre at vi producerer bæredygtigt.

Det vigtigste for os, er at vi arbejder med råvarer, og laver produkter, som ikke er skadelige for de mennesker, der arbejder med dem eller de der bruger dem, og som ikke skader miljøet.
Vi går imod køb og smid væk kulturen. Med vores produkter, sikrer vi at tekstilerne ikke bliver kasseret på grund af at logoet på tekstilerne går i stykker. 

Hvad betyder det så...

- Vi har så lidt spild som muligt i vores produktion, og arbejder kontinuerligt på at nedbringe det yderligere.
- Vi får certificeret alle produkter, som det giver mening for os og vores kunder
- Vi reducerer vores forbrug af strøm og har f.eks. skiftet alle lyskilder til LED, vi har en meget moderne maskinpark, som bruger så lidt strøm som muligt
- Vi arbejder hele tiden på at reducere vores vandforbrug og genbruger vandet der, hvor det er muligt i vores produktion
- Vi har partnere som leverandører og kunder, som går lige så meget op i miljøet, som vi gør
- Rigtig mange af vores produkter er allerede Öko-Tex 100 certificeret og opfylder Appendix 6, og vi arbejder henimod af få Öko-Tex made in Green
- Vi ønsker at fuldføre vejen mod mindre Co2 udledning, og dermed også køre grønnere. Vi kører fra 2021 kun på neutralt fremstillet strøm fra vindmøller, og vi skal senest i 2026 kun have elbiler som firmabiler.

Verdensmålene og NS System

For at sikre vi gør en forskel for den verden vil lever i, har vi valgt at fokusere primært på FN´s verdensmål 12, men også 13, 14 og 15.

FN´s verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion

Hos NS System skal vi bevæge os imod kun at bruge bæredygtige og økologiske handelsvarer, som helt eller delvis kommer fra genbrug, både hvad angår tekstiler, men også vores råvarer til fremstilling af logotryk. Vi har fokus på holdbarhed, som skal sikre, at mindre bliver smidt væk, og vi genbruger alt vores papir, pap og plast.


Vores mål:

Senest i 2026 skal minimum 50% af de varer vi køber være helt eller delvist fremstillet af genbrugsmaterialer.

Vi skal senest i 2030 kunne genbruge 90% af alle vore råvarer. Vi vil sikre, at de råvarer vi bruger ikke indeholder kendte skadelige stoffer, og vi vil i tæt samarbejde med partnere inden for cirkulær genbrug samt råvareleverandører arbejde på at fremstille råvarer, som kan genbruges. Vi vil i samarbejde med genbrugsfirmaer sikre, at vores spild, fejl osv. bliver genbrugt og får nyt liv.

FN´s verdensmål 13, klima indsats:

Vi vil reducere vores Co2 udledning ved hjælp af vedvarende energi og afskaffe brændsel, og vi vil bruge vedvarende energi, som er Co2 neutral til alt, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil tage ansvar og gøre vores del.


Vores mål:

Vi skal senest i 2022 bruge vedvarende Co2 neutral energi til at producere med samt til opvarmning. Det vil vi sikre ved, at kun bruge strøm fra danske vindmøller og have nye og energi-effektive varmepumper til at varme virksomheden op med samt nyere maskinpark.

Alle firmabiler skal senest i 2026 være i el-biler.

FN´s verdensmål 14, livet i havet:

Hos NS System arbejder med vi kun med råvarer, som ikke er skadelige for livet i vandet. Det er primært vandbaseret farve vi producerer transfer med, og vi leder ikke forurenet vand ud, som kan være skadeligt for livet i havet.


Vores mål:

Vores farver skal senest i 2026 være bionedbrydelige. Den farve vi producerer logoer med, skal kunne nedbrydes i f.eks. spildevand fra vaskemaskiner, så den ikke belaster vandmiljøet og ikke forurener vandet og havene.

Vi skal senest i 2026 have reduceret vores vandforbrug med 25%.

FN´s verdensmål 15, livet på land:

Vi arbejder kun med råvarer, som ikke er skadelige for livet på land. Vi bruger ikke skadelige kemikalier og udleder ikke forurening. Det er primært vandbaseret farve, vi producerer transfer med. Dermed har vi ingen negativ indflydelse på jordens økosystem.


Vores mål:
Vi skal senest i 2030 genbruge 90% af alle vores råvarer.
Vi skal senest i 2026 støtte minimum et projekt i Norden, som hjælper til at binde Co2 forureningen. Vi vil her følge med i, hvilke muligheder der findes, som kan binde luftens Co2 forurening og derved mindske Co2 forureningen i atmosfæren. Det kan være sumpområder i Norden, sikre, at der bliver plantet nye træer og lignende.