miljön i fokus
miljön i fokus
miljön i fokus
miljön i fokus

TEXTILTRYCK MED MILJÖN I FOKUS

Du ska göra så gott du kan – som person såväl som företag. Det är därför vi har en brinnande önskan om att våra tryck ska vara så hållbara som möjligt, och att ha människor och miljö i åtanke.  Vi har miljön i fokus.


Det finns många sätt att uppnå detta. Som till exempel med vår produktion, med modern teknologi som lämnar ett minimalt avtryck på naturen. Elen vi använder kommer uteslutande från förnybara energikällor och vi har som mål att vår bilpark ska bestå uteslutande av elbilar år 2026. Som ett av Nordens tredje största textiltryckerier tar vi ansvar. Det handlar inte bara om att göra de bästa produkterna, utan i synnerhet också om att avlasta medarbetarna från ensidigt repetitivt arbete, se till att alla mår bra och att alla får en rättvis lön, är också väldigt viktiga faktorer för oss.


Med ansvar följer omtanke – omtanke för våra medmänniskor, våra medarbetare och miljön. Att se till att vi arbetar med råvaror och tillverkar produkter som inte är skadliga för människorna som arbetar och använder dem, skadar vi miljön på minsta möjliga sätt.

VAD BETYDER DET DÅ...

– Vi har så lite spill som möjligt i vår produktion, och jobbar hela tiden på att minska det ytterligare

– Vi certifierar produkter när det krävs av våra kunder eller av oss själva

– Vi minskar vår förbrukning av el, vi har till exempel bytt alla ljuskällor till LED

– Vi har en modern maskinpark som drar så lite ström som möjligt

– Vi jobbar hela tiden med att minska vår vattenförbrukning, vi återanvänder vattnet i vår produktion där det är möjligt

– Vi har samarbetspartners – både leverantörer och kunder – som bryr sig lika mycket om miljön som vi gör

– Många av våra produkter är redan STANDARD 100 by OEKO-TEX® -certifierade och uppfyller kraven för Appendix 6, och vi siktar mot certifieringen MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

– Vi vill ha mindre CO2-utsläpp, och kör från 2021 endast på el producerad från vindkraftverk

– Senast 2026 ska alla våra tjänstebilar uteslutande vara elbilar

SLIT-OCH-SLÄNG-KULTUR - NEJ TACK

Våra textiltryck är på väg mot en riktning, en riktning bort från slit-och-släng-kulturen. Det innebär att våra tryck, med hög hållbarhet, håller klädernas livslängd. Det betyder att du inte behöver kassera kläderna på grund av att trycket spricker, krackelerar, tappar färg och så vidare. Upprepade tester visar att våra tryck vinner över tyget när det kommer till hållbarhet, och vi lämnar det därför som en garanti när du köper ElastoSoft och UltraFlex

miljön i fokus

Knivholt Skogsplantering

Cirka en femtedel av Danmarks djur- och växtarter saknar livsmiljöer eftersom det råder brist på skog. Detta måste göras något åt och därför anlägger Knivholt Hovedgård sex hektar ny skog. Vi stödjer projektet för att snabbare kunna realisera skogen.

Läs mer om Knivholt Skogsplantering

miljön i fokus

Danmark räddar mark

Cirka var femte djur- och växtart riskerar att dö ut i Danmark eftersom endast tre procent av våra skogar består av vild natur. Den vilda naturen är hem för många djurarter och utgör en bra grogrund för de danska växtarterna.

Läs mer om Danmark räddar mark

miljön i fokus

Mosse i Hals

Mer vild natur = fler livsmiljöer för djur och växter. Fler livsmiljöer är en nödvändighet och därför stödjer vi ett projekt i Hals – ett projekt för att få tillbaka 180 hektar myr, där djur- och växtliv kan röra sig. 

Läs mer om projektet i Hals

FN:S globala mål och NS System

För att säkerställa att vi gör skillnad för den värld vi alla lever i, har vi valt att fokusera på framför allt FN:s globala mål nummer 12, men också på nummer 13, 14 och 15.

FN:s globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion

Hos NS System ska vi sträva efter att endast använda hållbara och ekologiska handelsvaror som helt eller delvis kommer från återvunnet material, både när det gäller textilier men även när det gäller våra råvaror för framställning av logotyptryck. Vi har fokus på hållbarhet som ska säkerställa att mindre ska kastas bort, och vi återvinner allt vårt papper, kartong och plast.


Vårt mål:
Senast 2026 ska minst 50 % av de varor vi köper vara helt eller delvis framställda av återvunna material.
Och senast 2030 ska vi kunna återvinna 90 % av alla våra råvaror. Vi har miljön i fokus och vi vill säkerställa att de råvaror vi använder inte innehåller kända skadliga ämnen, och vi kommer i nära samarbete med partners inom cirkulär återvinning samt råvaruleverantörer sträva efter att framställa återvinningsbara produkter. I samarbete med återvinningsföretag kommer vi att säkerställa att vårt spill, felaktiga produkter osv. blir återvunna och får nytt liv.

FN:s globala mål nummer13, bekämpa klimatförändringarna

Vi kommer att minska våra CO2-utsläpp med hjälp av hållbar energi och avskaffa fossilt bränsle. Vi kommer att använda hållbar energi som är CO2-neutral, i alla fall där så är möjligt. Vi kommer att ta ansvar och dra vårt strå till stacken.


Vårt mål:
Senast 2022 ska vi använda hållbar CO2-neutral energi i produktionen samt till uppvärmning. Det kommer vi att säkerställa genom att endast använda ström från danska vindkraftverk, genom att ha nya och energieffektiva värmepumpar för att värma upp verksamheten samt med en nyare maskinpark.
Alle firmabilar ska vara eldrivna senast 2026.


FN:s globala mål nummer 14, livet i havet

Hos NS System arbetar vi endast med råvaror som inte skadar livet i vatten. Vi framställer transfers med i huvudsak vattenbaserad färg och vi släpper inte ut förorenat vatten som kan vara skadligt för livet i havet.


Vårt mål:
Senast 2026 ska våra färger vara bionedbrytbara. Den färg som vi använder för att producera logotyper ska kunna brytas ned i t.ex. avloppsvatten från tvättmaskiner, så att den inte belastar vattenmiljön och inte förorenar sjöar och hav.
Senast 2026 ska vi ha minskat vår vattenförbrukning med 25%.

FN:s globala mål nummer 15, livet på land

Vi arbetar endast med råvaror som inte skadar livet på land. Vi använder inte skadliga kemikalier och släpper inte ut föroreningar. Vi använder främst vattenbaserad färg för att producera transfers. Därmed påverkar vi inte jordens ekosystem på ett negativt sätt. Vi har alltid miljön i fokus när vi utvecklas.


Vårt mål:
Senast 2030 ska vi återvinna 90 % av alla våra råvaror.
Och senast 2026 ska vi stödja minst ett projekt i Norden bidrar till att binda CO2-utsläpp. Vi kommer att följa med i vilka möjligheter det finns för att binda CO2-utsläpp och därmed minska föroreningar i atmosfären. Det kan exempelvis handla om sumpområden i Norden, att säkerställa att nya träd planteras och liknande saker.