hållbar produktion
det gröna valet
grön omtanke

Textiltryck med miljön i fokus

Som ett av de marknadsledande textiltryckerierna i Skandinavien åligger det oss att alltid göra vårt allra bästa. Det gäller även användningen av våra resurser, och vår ambition är att gå i spetsen med en hållbar produktion med omsorg om både miljö och människor.


Därför använder vår produktion den allra senaste tekniken som har minimal påverkan på naturen. Den elektricitet vi använder kommer uteslutande från en hållbar energikälla, och vi har en målsättning om att hela vår fordonsflotta ska bestå av eldrivna bilar år 2026.


Det här är bara några av de konkreta insatser som vi, varje dag, arbetar på att förbättra för miljöns skull. 

Hållbar produktion hos NS System

Som ett av Nordens tre största textiltryckerier tar vi ansvar och går i täten. Detta gäller både i relation till att tillverka de bästa produkterna, avlasta våra medarbetare från monotont arbete, säkerställa att alla mår bra och att alla får en skälig lön. Vi kommer själva att gå i täten och säkerställa att vår produktion är hållbar.


Det viktigaste för oss är att vi arbetar med råvaror och tillverkar produkter som inte är skadliga för de människor som arbetar med dem, eller de människor som använder dem, och att de inte skadar miljön.


Vi är emot slit-och-släng-kulturen. Med våra produkter säkerställer vi att textilierna inte kasseras på grund av att logotypen på dem har gått sönder. 

Vad innebär det här rent konkret...

- Vi har så lite spill som möjligt i vår produktion och vi strävar kontinuerligt efter att minska spillet ännu mer.
- Vi certifierar alla produkter i de fall detta är meningsfullt för oss och våra kunder.
- Vi minskar vår förbrukning av ström och har t.ex. bytt ut alla ljuskällor till LED-lampor. Vi har en mycket modern maskinpark som är energieffektiv.
- Vi arbetar ständigt med att minska vår vattenförbrukning och återanvänder vatten där så är möjligt i vår produktion.
- Vi har partners, både leverantörer och kunder, som är lika måna om miljön som vi är.
- En betydande del av våra produkter är redan Oeko-Tex 100-certifierade och uppfyller kraven i bilaga 6. 
- Vi strävar efter att få certifieringen MADE IN GREEN by Oeko-Tex, som intygar att produkterna inte innehåller skadliga ämnen och att produkterna är framställda med hållbara processer och under skäliga arbetsförhållanden.
 -Vi vill fortsätta på den inslagna vägen mot minskade CO2-utsläpp och därmed även köra grönare. Från 2021 körs vår produktion uteslutande på neutralt framställd ström från danska vindkraftverk, och senast 2026 ska vi enbart ha eldrivna firmabilar.


FN:S globala mål och NS System

För att säkerställa att vi gör skillnad för den värld vi alla lever i, har vi valt att fokusera på framför allt FN:s globala mål nummer 12, men också på nummer 13, 14 och 15.

FN:s globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion:

Hos NS System ska vi sträva efter att endast använda hållbara och ekologiska handelsvaror som helt eller delvis kommer från återvunnet material, både när det gäller textilier men även när det gäller våra råvaror för framställning av logotyptryck. Vi har fokus på hållbarhet som ska säkerställa att mindre ska kastas bort, och vi återvinner allt vårt papper, kartong och plast.


Vårt mål:

Senast 2026 ska minst 50 % av de varor vi köper vara helt eller delvis framställda av återvunna material.

Och senast 2030 ska vi kunna återvinna 90 % av alla våra råvaror. Vi vill säkerställa att de råvaror vi använder inte innehåller kända skadliga ämnen, och vi kommer i nära samarbete med partners inom cirkulär återvinning samt råvaruleverantörer sträva efter att framställa återvinningsbara produkter. I samarbete med återvinningsföretag kommer vi att säkerställa att vårt spill, felaktiga produkter osv. blir återvunna och får nytt liv.

FN:s globala mål nummer13, bekämpa klimatförändringarna:

Vi kommer att minska våra CO2-utsläpp med hjälp av hållbar energi och avskaffa fossilt bränsle. Vi kommer att använda hållbar energi som är CO2-neutral, i alla fall där så är möjligt. Vi kommer att ta ansvar och dra vårt strå till stacken.


Vårt mål:

Senast 2022 ska vi använda hållbar CO2-neutral energi i produktionen samt till uppvärmning. Det kommer vi att säkerställa genom att endast använda ström från danska vindkraftverk, genom att ha nya och energieffektiva värmepumpar för att värma upp verksamheten samt med en nyare maskinpark.

Alle firmabilar ska vara eldrivna senast 2026.

FN:s globala mål nummer 14, livet i havet:

Hos NS System arbetar vi endast med råvaror som inte skadar livet i vatten. Vi framställer transfers med i huvudsak vattenbaserad färg och vi släpper inte ut förorenat vatten som kan vara skadligt för livet i havet.


Vårt mål:

Senast 2026 ska våra färger vara bionedbrytbara. Den färg som vi använder för att producera logotyper ska kunna brytas ned i t.ex. avloppsvatten från tvättmaskiner, så att den inte belastar vattenmiljön och inte förorenar sjöar och hav.

Senast 2026 ska vi ha minskat vår vattenförbrukning med 25 %.

FN:s globala mål nummer 15, livet på land:

Vi arbetar endast med råvaror som inte skadar livet på land. Vi använder inte skadliga kemikalier och släpper inte ut föroreningar. Vi använder främst vattenbaserad färg för att producera transfers. Därmed påverkar vi inte jordens ekosystem på ett negativt sätt.


Vårt mål:

Senast 2030 ska vi återvinna 90 % av alla våra råvaror.

Och senast 2026 ska vi stödja minst ett projekt i Norden bidrar till att binda CO2-utsläpp. Vi kommer att följa med i vilka möjligheter det finns för att binda CO2-utsläpp och därmed minska föroreningar i atmosfären. Det kan exempelvis handla om sumpområden i Norden, att säkerställa att nya träd planteras och liknande saker.