Kestävän kehityksen mukainen tuotanto
vihreä valinta
vihreä välittäminen

Ympäristöystävälliset tekstiilipainatukset

Yhtenä Pohjoismaiden johtavista tekstiilipainoista meidän on tehtävä parhaamme. Tämä koskee myös resurssien käyttöämme, jossa kunnianhimona on olla kestävän kehityksen mukaisen tuotannon edelläkävijä, joka välittää sekä ympäristöstä että ihmisistä.


Tuotannossamme käytetään siksi moderneinta teknologiaa, joka kuormittaa mahdollisimman vähän luontoa. Käyttämämme sähkö on peräisin ainoastaan uusiutuvista energianlähteistä, ja tavoitteenamme on, että käytössämme on ainoastaan sähköautoja vuoteen 2026 mennessä.


Nämä ovat joitakin konkreettisista toimista, joilla me toimimme päivittäin ympäristön hyväksi. 

NS Systemin kestävän kehityksen mukainen tuotanto

Yhtenä Pohjoismaiden kolmesta suurimmasta tekstiilipainoista otamme vastuun ja olemme johdossa. Tämä koskee sekä parhaiden tuotteiden valmistamista, työntekijöiden vapauttamista yksipuolisesta toistuvasta työstä sekä sen varmistamista, että kaikilla on hyvät työolot ja kohtuullinen palkka. Otamme itse johtoaseman ja varmistamme, että tuotantomme on kestävän kehityksen mukaista.


Meille on tärkeintä, että työskentelemme sellaisten raaka-aineiden kanssa ja valmistamme tuotteita, jotka eivät ole haitallisia ihmisille, jotka niiden kanssa työskentelevät tai jotka niitä käyttävät eivätkä vahingoita ympäristöä.


Vastustamme kertakäyttökulttuuria. Varmistamme tuotteillamme, että tekstiilejä ei heitetä pois sen takia, että niissä oleva logo hajoaa. 

Mitä tämä merkitsee?

- Tuotannossamme syntyy mahdollisimman vähän jätettä ja pyrimme jatkuvasti vähentämään sitä edelleen.

- Saamme kaikille tuotteillemme sertifioinnin, mikä on tärkeää sekä meille että asiakkaillemme.

- Vähennämme sähkönkulustamme ja olemme esim. vaihtaneet kaikki valonlähteet LED-valoihin. Meillä on erittäin nykyaikainen koneisto, joka on energiatehokas.

- Pyrimme koko ajan vähentämään vedenkulutustamme ja käytämme vettä uudelleen, kun se on mahdollista tuotannossamme.

- Meillä on kumppaneita – sekä toimittajia että asiakkaita – joille ympäristö on yhtä tärkeä kuin meillekin.

- Erittäin monet tuotteistamme on jo sertifioitu Oeko-Tex 100 -sertifioinnin ja liitteen 6 mukaan. 

- Pyrimme saamaan MADE IN GREEN by Oeko-Tex -sertifioinnin, joka vahvistaa, että tuotteet eivät sisällä haitallisia aineita ja että tuotteet on valmistettu kestävillä prosesseilla kunnollisissa työolosuhteissa.

- Haluamme pyrkiä pienempiin CO2-päästöihin ja siten myös toimia vihreämmin. Tuotantomme toimii vuodesta 2021 lähtien ainoastaan neutraalisti tuotetulla sähköllä tanskalaisista tuulimyllyistä, ja kaikkien yrityksemme autojen on vuoteen 2026 mennessä oltava sähköautoja.


Kestävän kehityksen tavoitteet ja NS System

Varmistaaksemme, että voimme saada muutoksen aikaan maailmassa, jossa elämme, olemme päättäneet keskittyä ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 12 mutta myös tavoitteisiin 13, 14 ja 15.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 12, vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto:

Meidän on NS Systemillä pyrittävä käyttämään ainoastaan kestävän kehityksen mukaisia ja ekologisia tuotteita, jotka ovat kokonaan tai osittain kierrätettyjä. Tämä koskee sekä tekstiilejä että myös logopainatusten valmistamiseen käyttämiämme raaka-aineita. Keskitymme kestävyyteen, mikä varmistaa, että heitämme vähemmän pois ja kierrätämme kaiken paperin, kartongin ja muovin.


Tavoitteemme:

Viimeistään vuonna 2026 vähintään 50 % kaikista ostamistamme tuotteista tulee olla kokonaan tai osittain valmistettu kierrätysmateriaaleista.
Meidän tulee viimeistään 2030 voida kierrättää 90 % kaikista raaka-aineistamme. Meidän on varmistettava, että käyttämämme raaka-aineet eivät sisällä tunnettuja haitallisia aineita ja että pyrimme läheisessä yhteistyössä kierrätyskumppaneiden sekä raaka-aineiden toimittajien kanssa valmistamaan tuotteita, jotka voidaan kierrättää. Varmistamme yhdessä kierrätysyritysten kanssa, että jätteemme, vialliset tuotteemme jne. saavat kierrätyksen kautta uuden elämän.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13, ilmastoteot:

Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme uusiutuvan energian avulla ja polttoaineista luopumalla. Käytämme uusiutuvaa energiaa, joka on CO2-neutraalia, kun tämä on mahdollista. Otamme vastuun ja teemme oman osamme.


Tavoitteemme:

Käytämme viimeistään vuonna 2022 uusiutuvaa CO2-neutraalia energiaa tuotannossa sekä lämmitykseen. Varmistamme tämän käyttämällä vain tanskalaisista tuulimyllyistä saatavaa sähköä ja käyttämällä yrityksen lämmitykseen uusia ja energiatehokkaita lämpöpumppuja yhdessä uudempien koneistojemme kanssa.
Kaikkien yrityksen autojen on oltava sähköautoja vuonna 2026.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 14, vedenalainen elämä:

NS Systemillä käytämme vain raaka-aineita, jotka eivät ole haitallisia vedenalaiselle elämälle. Valmistamme siirtokuviot pääasiassa vesipohjaisilla väreillä, emmekä laske pois pilaantunutta vettä, joka voisi olla haitallista vedenalaiselle elämälle.


Tavoitteemme:

Väriemme on oltava viimeistään vuonna 2026 biohajoavia. Logojen valmistamiseen käytetyn värin on hajottava esimerkiksi pesukoneiden poistovedessä, jotta se ei kuormita vesiympäristöä eikä saastuta vesiä ja meriä.
Meidän on vuoteen 2026 mennessä vähennettävä vedenkulutustamme 25 %.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 15, maanpäällinen elämä:

Käytämme vain raaka-aineita, jotka eivät ole haitallisia maanpäälliselle elämälle. Emme käytä haitallisia kemikaaleja emmekä aiheuta epäpuhtauksia. Valmistamme siirtokuvioita pääasiassa vesipohjaisilla väreillä. Meillä ei siten ole haitallista vaikutusta maapallon ekosysteemiin.


Tavoitteemme:

Meidän on vuoteen 2030 mennessä kierrätettävä 90 % kaikista raaka-aineistamme.
Meidän on vuoteen 2026 mennessä tuettava Pohjoismaissa vähintään yhtä projektia, joka auttaa sitomaan CO2-päästöjä. Seuraamme, mitä mahdollisuuksia on olemassa CO2-päästöjen sitomiseen ja siten ilmakehän epäpuhtauksien vähentämiseen. Nämä voivat olla Pohjoismaiden suoalueita, joille istutetaan uusia puita tai vastaavaa.