Personuppgiftspolicy

personuppgiftspolicy
personuppgiftspolicy

Dataskydd NS System A/S

Vår sekretesspolicy skyddar personuppgifter och reglerar NS Systems hantering av de upplysningar som du uppger när du kommunicerar med och handlar hos NS System A/S. Sekretesspolicyns syfte är att fastställa tydliga riktlinjer för NS Systems sätt att behandla data.

Information som vi samlar in

Vid avtal med NS System registrerar vi de kunduppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera beställningen. Detta innefattar namn, adress och telefonnummer till företaget samt e-postadress till företag och/eller kontaktperson. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6, stycke 1 i EU:s allmänna personuppgiftslag. 


Vid registreringen kan du också ge samtycke till att vi informerar dig om produkter och tjänster via e-news. Du kan begära att vi slutar använda dina personuppgifter (via e-post i marknadsföringssyfte) när som helst genom att skriva till oss på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Personuppgifter mottagna från kunder raderas senast 6 år efter senaste kontakt, såvida inga särskilda förhållanden råder som motiverar längre lagringstid. Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter, så länge detta inte strider mot gällande lag, och så länge uppgifterna inte är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig.


Som ett led i att utbilda de anställda i vår kundtjänst vill vi spela in telefonsamtal. Uppmärksamhet uppmärksammas på att ett samtal kommer att spelas in och enligt lagstiftningen är det möjligt att neka inspelning (tryck 3).


Telefonsamtal där samtycke till inspelning finns lagras i högst 3 månader. Precis som med andra personuppgifter kan ett samtycke när som helst återkallas, varefter vi raderar konversationen.

Säkerhet och teknik

NS System vidtar nödvändiga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olovligen förstörs, förloras eller försämras eller att de sprids utan tillstånd, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen om behandling av personuppgifter. Vi använder därför säkra förbindelser (HTTPS, VPN och liknande) för all onlinekommunikation. 

Med vem delar vi uppgifter?

För att betjäna våra kunder utbyter vi personlig information med våra partners. Personuppgifter kommer att vidarebefordras till andra databehandlare i samband med driften av våra IT-system, hosting av vår webbshop, genom att använda en extern transportör och genom annan handel/interaktion med partners, där detta bedöms nödvändigt för att följa lagstiftning eller för att tillhandahålla en önskad tjänst.


Denna process kan innebära att personuppgifter skickas över internationella gränser. Vi har dock vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa samma nivå av databehandlingsskydd i dessa länder som gäller inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Information lämnas endast vidare i de fall det är nödvändigt i förhållande till ovanstående.

Länkar

Hemsidan för NS System innehåller länkar till andra hemsidor. Vi ber dig uppmärksamma att NS System inte är ansvarigt för sekretess eller innehåll på dessa hemsidor, och att NS System därför inte accepterar något ansvar angående dessa hemsidor. NS System godkänner inte heller någon produkt eller tjänst som förekommer på tredje parts hemsida. Du måste själv iaktta försiktighet och kontrollera vilka regler som gäller för skydd av personuppgifter på dessa hemsidor. 

Meddelande om ändringar

Om vi beslutar att genomföra ändringar i vår policy angående skydd av personuppgifter kommer dessa ändringar att placeras på vår hemsida.