Personvernpolicy

Personvern hos NS System A/S

Denne personopplysningspolitikken beskytter personopplysninger ved å regulere NS Systems bruk av opplysningene du stiller til rådighet når du kommuniserer med og handler hos NS System A/S. Personopplysningspolitikken tar sikte på å definere klare retningslinjer for NS Systems måte å behandle data på.

Opplysningene vi samler inn

Når det inngås avtaler med NS System, registrerer vi de nødvendige kundeopplysningene for å kunne håndtere ordren. Dette kan være navn, adressen og telefonnummeret til selskapet samt selskapets e-postadresse og/eller kontaktperson. Rettsgrunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 pkt. 1 i EUs generelle personopplysningsforordning. 


Ved registrering kan du også samtykke til at vi informerer deg om produkter og tjenester elektronisk. Hvis du ikke tidligere har motsatt deg at vi bruker personopplysninger (e-post) til markedsføringsformål, kan du når som helst endre mening og skrive til oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Personopplysninger som er mottatt fra kunder slettes senest 6 år etter siste kontakt, med mindre særlige forhold begrunner at de oppbevares lenger. Med mindre det er i strid med lovmessige oppbevaringskrav, kan du når som helst be om at personopplysningene dine slettes, så lenge vi ikke trenger dataene for å fullføre en avtale med deg.


Som et ledd i opplæring av de ansatte i vår kundeservice ønsker vi å ta opp telefonsamtaler. Det gjøres oppmerksom på at en samtale vil bli tatt opp, og i henhold til lovverket er det mulig å nekte opptak (trykk 3). Telefonsamtaler der det foreligger samtykke til opptak lagres i maksimalt 3 måneder. Som med andre personopplysninger kan et samtykke trekkes tilbake når som helst, hvoretter vi sletter samtalen

Sikkerhet og teknikk

NS System treffer de nødvendige tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetsforanstaltningene mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap eller forringelse av personopplysninger, samt mot uautorisert avsløring, misbruk eller annen bruk som er i strid med personopplysningsloven. Vi bruker sikre forbindelser (HTTPS, VPN etc.) for all online-kommunikasjon. 

Hvem deler vi opplysninger med

For å betjene våre kunder utveksler vi personopplysninger med våre partnere. Personopplysninger vil bli gitt videre til andre databehandlere i forbindelse med drift av våre IT-systemer, hosting av vår nettbutikk, ved bruk av ekstern transportør og ved annen handel/samhandling med samarbeidspartnere, der dette anses nødvendig for å overholde lovverket eller for å gi en ønsket tjeneste..


Denne prosessen kan innebære sending av personopplysninger over internasjonale grenser. Vi har imidlertid tatt passende skritt for å sikre samme nivå av databeskyttelse i disse landene som er gjeldende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjon videreformidles kun i tilfeller hvor det er nødvendig i forhold til ovennevnte.

Lenker

NS Systems hjemmesider har lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at NS System ikke er ansvarlig for konfidensialitet eller innhold på disse nettstedene, og at NS System derfor ikke påtar seg noe ansvar i forhold til disse nettstedene. Ut over dette godkjenner ikke NS System noe produkt eller noen tjeneste som finnes på tredjeparts nettsted. Du må selv utvise forsiktighet og undersøke hvilke personvernregler som gjelder på disse nettstedene. 

Varsel om endringer

Hvis vi beslutter å endre vår personopplysningspolitikk, vil disse endringene bli lagt ut på nettstedet vårt.