När du mår bra
så har du extra energi till andra.
- Och vi har massor av energi till dig!

SPECIALIST PÅ TEXTILTRYCK MED MER ÄN 50 ÅRS ERFARENHET

Vi levererar textiltryck på kläder till företag, industrier, branscher och evenemang som behöver signalera sitt varumärkes unika identitet eller budskap så tydligt som möjligt. Detta kräver en insikt i alla de olika textiliernas egenskaper och de unika metoder och material som kan kombineras för att skapa ett mycket tydligt uttryck och en genomgående kvalitetskänsla hos de personer som ska bära kläderna. Det är därför som våra aktuella samarbetspartners omfattar en del prominenta verksamheter inom olika branscher, för vilka det goda hantverket, kunskap, stabilitet och effektiv leverans är helt avgörande.

NS SYSTEM OCH FN:S GLOBALA MÅL

Hos NS System sätter vi hållbarhet högst upp på dagordningen. Det är hög tid att de branscher som klarar av det tar sin del av ansvaret – och vi vill gärna lägga ribban så högt som möjligt för vår gemensamma framtid tillsammans med våra kunders och samarbetspartners fulla tillfredsställelse.

FN:s globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion

FN:s globala mål nummer13, bekämpa klimatförändringarna

FN:s globala mål nummer 14, livet i havet

FN:s globala mål nummer 15, livet på land

Kvalitetstryck på alla former av kläder

NS System har altlid varit en av de marknadsledande producenterna av textiltryck i hela Norden. I Danmark var vi först ut med att producera professionella transfertryck på textil – och sedan dess har vi specialiserat oss på att producera textiltryck i alla upptänkliga former och är nu ett specialisthus med mer än 4000 m2 utrustade med världsledande ny teknik för textiltryck och logotyper på kläder.

Tradition for kvalitet

Vi är inte ett tryckeri som sysslar med att producera tryck på ett brett urval av medier. I gengäld kan vi erbjuda några av de absolut bästa produkterna inom textiltryck. Eftersom vi hela tiden måste leva upp till våra egna stolta traditioner och våra fasta kunders förväntningar på att vi ska leverera den bästa kvaliteten varje gång, krävs en fokuserad och djupgående insikt i våra samarbetspartners behov och de tekniska möjligheter som är tillgängliga för att förverkliga de exakta behoven. Förståelsen för dessa aspekter bygger på den personliga dialog vi har med våra kunder samt en övergripande teknisk förståelse inom ett nischområde som textiltryck, som bygger på ett halvt sekels erfarenheter. Men det är just förmågan att skapa kopplingen mellan behov och produkt som har gjort oss till den föredragna producenten av textiltryck i branschen.       


Vi levererar textiltryck på alla former av kläder Det gäller allt från arbetskläder till fritidskläder och kläder till klubbar och föreningar som vill att deras budskap ska nå ut på ett tydligt sätt genom en produkt med genomtänkta detaljer. Detta kräver naturligtvis att man har en allt omfattande insikt i textiltexturer och en djupgående kunskap om hur olika textiltryck reagerar på olika ytor och olika former av användning. 


Det är exakt denna kunskap som har gjort oss till ett ledande textiltryckeri – inta bara hemma i Danmark, utan i hela Norden. För att säkerställa ett helt korrekt resultat som tillgodoser vår breda kundportföljs behov, krävs det även en stor arsenal av maskiner och specialverktyg. Dessa verktyg ligger i framkant av utvecklingen och gör det möjligt för oss att utföra vilken krävande uppgift som helst inom moderna och professionella textiltryck. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att få design, kvalitet och teknik att fogas samman till en större helhet, som även är förankrad i ett fokus på de människor som rent konkret ska bära de kläder vi producerar. Detta är kanske den avgörande skillnaden mellan oss och andra generaliserade tryckerier: Vi framställer uteslutande produkter som ska användas och bäras av människor. Därför är omsorg om personlig komfort och känslan av kvalitet avgörande för det arbete vi utför. 


Vår expertis omfattar självfallet även vanliga vardagskläder såsom T-shirts, tröjor och jackor. Men vi producerar också textiltryck på kläder som ska användas i sportsammanhang eller hos företag som ställer speciella krav på bra arbetskläder. Här baseras kvaliteten på de produkter som vi levererar alltid på en inledande dialog, som ska säkerställa att valet av tryckteknik och material blir helt rätt varje gång.   

Bli återförsäljare av textiltryck som är best-in-class

Skulle du kunna tänka dig att få möjlighet att leverera det bästa textiltrycket till dina kunder? Hos NS System är vi alltid redo att ingå nya intressanta samarbeten. Våra återförsäljare säljer logotyper och kläder till både B2B och B2C. Vi trivs extra bra med de krävande uppgifter som bara kan lösas med vår kombination av yrkeskunskap, teknik och 50+ års erfarenhet inom textiltryck. Därför kan vi leverera arbetskläder med tryck till i princip alla typer av företag, sportkläder och varumärken. Med oss får du en samarbetspartner med stolta traditioner inom hantverk, kvalitetssäkring, snabb leverans – och med en garanti om marknadens bästa textiltryck. Så kontakta oss om du vill ha en specialiserad samarbetspartner med den högsta kvalitetsnivån.