Transfer

Transfer är en samlingsterm för ett motiv, en text eller liknande som trycks på en speciell typ av papper eller folie och därefter överförs till textilen med hjälp av en värmepress. 

Transfers är något av det vi är allra bäst på, och som vi ständigt och hängivet arbetar med att förbättra ännu mer. Vi producerar både serigrafiska transfers och digitala transfers, som var och en har egna fördelar och användningsområden.

alt

En serigrafisk transfer görs med traditionell tryckmetod, då motivet produceras genom att man pressar färg genom ett finmaskigt nät som är utspänt på en ram. Serigrafiska transfers är hjärtat i vår verksamhet och vi har sedan 1980 specialiserat oss inom detta område och arbetar ständigt med att utveckla det. Det betyder även att vi numera har ett brett sortiment av olika serigrafiska transfers, som alla lämpar sig bäst för olika textiler och ändamål. 

En digital transfer produceras med hjälp av en stor printer, som trycker färgen på en vit folie. Därefter skärs motivet till önskad form. Digitala transfers blir ständigt allt populärare hos kunderna, eftersom man på digital väg kan få med många och mycket fina detaljer i en logotyp. Samtidigt finns det inga begränsningar av antalet färger i en logotyp. Även digitala transfers finns i olika varianter beroende på ändamål.

Läs mer om de olika transfertyperna, såväl serigrafiska som digitala i menyn till vänster.