Påvärmning

I vårt servicecenter har vi samlat påvärmning och packning samt varumottagande av textil.

Påvärmning av transfers 

Vårt servicecenter är alltid redo att värma på dina transfers åt dig. Du kan med fördel skicka de varor som ska tryckas direkt till oss för bearbetning, och så kan vi skicka den färdiga beställningen direkt till din kund. Du säljer och skriver fakturan, resten ordnar vi.

Packning 

Ofta finns det önskemål om att beställningen ska packas individuellt till de enskilda medarbetarna, så att det går smidigt att lämna ut kläderna till personalen.  Vi fixar även denna del åt dig - det enda du behöver göra är att skicka specifikationerna till oss.

Det är viktigt att du, när du skickar textil till oss, märker textilen med ett ärendenummer. Detta förenklar ärendebehandlingen och säkerställer att textilen kopplas till rätt beställning. Detta gäller oavsett om kläderna kommer från dig eller direkt från din leverantör.