Miljö 

Hos NS System kommer miljön i första rummet och vi ser alltid till att våra produkter inte innehåller några hälsofarliga ämnen. Detta gäller både våra egentillverkade produkter och de produkter vi återförsäljer från t.ex. James & Nicholson, Myrtle Beach, FARE och Halfar. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter. När vi väljer råvaror sker det alltid med fokus på miljön, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten. Vi har ett ansvar för att ta hänsyn till miljön, för att våra återförsäljare alltid ska få så bra produkter som möjligt samt att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare.

För oss handlar det om att tillverka våra produkter på ett miljövänligt sätt. Vi ska minska resursförbrukningen och skydda våra medarbetare mot miljöfarliga kemikalier i deras vardag.

REACH

Det är ett krav att våra råvaruleverantörer efterlever EU:s kemikalielagstiftning REACH. REACH säkerställer att de råvaror vi använder inte innehåller miljöfarliga ämnen. Detta är viktigt både för miljön och för våra återförsäljare, men även för våra medarbetares skull. Alla produkter vi erbjuder ska efterleva REACH. Därför ska alla våra leverantörer dokumentera att de följer detta regelverk.

REACH är EU:s kemikalielagstiftning, och REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Syftet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa samt miljön.

Oeko-Tex

Många av våra produkter är Oeko-Tex-certifierade. Det gäller även många av kläderna från James & Nicholson. Vår flocktransfer har Oeko-Tex Standard 100 klass 1-certifikat. Detta innebär att den är testad enligt de strängaste kraven. Därmed är detta din garanti för att produkten har testats och godkänts till spädbarn och små barn.

Oeko-Tex är en hälsomärkning för textiler och en av världens ledande certifieringar. Varor som är Oeko-Tex-certifierade har märkningen "Trygg textil". Märkningen visar konsumenterna att varan är testad och godkänd enligt Oeko-Tex-organisationens internationella krav. Det handlar om produktens innehåll av kemiska ämnen som kan misstänkas vara skadliga för kroppen.

BSCI

Våra textilleverantörer James & Nicholson, Myrtle Beach, FARE och Halfar är alla medlemmar i BSCI och de arbetar alla enligt BSCI Code of Conduct. BSCI står för Business Social Compliant Initiative och innehåller en rad principer och värderingar som ska förbättra arbetsvillkoren i den globala försörjningskedjan. BSCI handlar om socialt ansvar, om att säkerställa att varor produceras under ordentliga och rimliga förhållanden.